სავაჭრო საინვესტიციო მისია

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /home/tbsc/tbsc.ge/includes/menu.inc).
 
პრაქტიკიდან გამომდინარე ცნობილია, რომ სავაჭრო საინვესტიცო მისიების ან სხვა მსგავსი ღონისძიებების ორგანიზების დროს, დიდი ყურადღება ეთმობოდა ოფიციალური პირების, სპონსორების ან კონკრეტული ინდუსტრიების წარმომადგენლების მისასალმებელ გამოსვლებს და პრეზენტაციებს, ხოლო შედარებით ნაკლები ყურადღება ეთმობოდა ღონისძიების მთავარ მიზანს – რელევანტური/საინტერესო კონტაქტების რიცხვის გაზრდა დროის ლიმიტირებულ მონაკვეთში. ღონისძიებების ასეთმა დაგეგმვამ მონაწილეებში ჩამოაყალიბა აღქმა, რომ მსგავსი ღონისძიებები უმეტესწილად არაპროდუქტიულია. 
 
TBSC კონსალტინგმა შეიმუშავა, თავისი მიდგომა სავაჭრო და საინვესტიციო მისიების სწორად ორაგანიზებისთვის, რომელის მეშვეობითაც იზრდება მონაწილეთა პროდუქტიულობა, საჭირო და რელევანტური კონტაქტების დაგროვების თვალსაზრისით, რითაც საბოლოო ჯამში კმაყოფილი რჩება კლიენტი  ანუ ღონისძიების დამკვეთი.  სავაჭრო და საინვესტიციო მისიების ორგანიზების სტანდარტული მეთოდისგან განსხვავებით ჩვენი მომსახურება ხაზს უსვამს ორმხრივი შეხვედრების სწორად დაგეგმვას. ორი უმნიშვნელოვანესი მიზანი ამ შემთხვევაში არის ორმხრივი შეხვედრების რაოდენობა და რელევანტურობა. 
 
TBSC კონსალტინგმა შეიმუშავა ეტაპობრივი მიდგომა სავაჭრო და საინვესტიციო მისიების ორგანიზებისთვის. ჩვენ დიდი სიფრთხილით ვასრულებთ თითოეული ეტაპისთვის წინასწარ დაგეგმილ სამუშაოებს,  თითოეული მათგანის წარმატებით განსახორციელებლად. თავადაპირველად ჩვენ ვგაგმავთ და ვიკვლევთ მონაწილეებს იმისათვის, რომ გავიგოთ დელეგატების მოთხოვნები. სარგებელი ორმხრივი შეხვედრებიდან იზრდება მაშინ, როდესაც სწორად არის აღქმული თუ რა მოლოდინი აქვთ ვიზიტორებს და დელეგატეს. შემდეგ ვპოულობთ შესაფერის ადგილობრივ კომპანიებს და ვუსადაგებთ მათ უცხოურ კომპანიებს. მესამე საფეხურზე ხდება შეხვედრების ლოჯისტიკური საკითხების მოგვარება და პროცესის მეთვალყურეობა.  საბოლოო საფეხურზე კი ხდება მონაწილეთა გამოკითხვა და შედეგების შეფასება. 
 
TBSC–ის სავაჭრო და საინვესტიციო მომსახურების უპირატესობებია: 
  • ყურადღება გამახვილებულია ორმხრივ შეხვედრებზე, და ორიენტირებულია კონკრეტულ შდეგებზე (მაგ:გარიგებებზე, კომპანიების ხელმეორედ მონაწილეობაზე)
  • საუკეთესო თანხვედრა დელეგატების ბიზნეს ინტერესებსა და ადგილობრივი კომპანიების პროფილებს შორის
  • იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ წინასწარ შეისწავლო კომპანია, რომელსაც უნდა შეხვდე,  რათა კარგად იყო ინფორმირებული და მომზადებული მიხვიდე შეხვედრაზე
  • ღონისძიება ეფექტურად არის დაგეგმილი ლოჯისტიკისა და დამხმარე მომსახურებების მხრივ
  • ორინეტირებულია დელეგატების მაქსიმალურ პროდუქტიულობაზე და კლიენტის კმაყოფილებაზე.