დაგვიკავშირდით

შპს "თბილისის ბიზნეს მომსახურების ცენტრი" (TBSC Consulting)
რაფიელ ერისთავის ქ.#3, მე-4 სართული
0179 თბილისი, საქართველო 
ტელ: +995 (0) 599-04-94-01; +995 (0) 32-295-90-19
ელ.ფოსტა: Info@TBSC.ge
www.TBSC.ge

www.facebook.com/TBSCconsulting

 www.linkedin.com/company/tbsc-consulting