პოლიტიკისა და გადაწყვეტილებების ანალიზი

 
სახელმწიფოს, პროექტებისა და კერძო კომპანიების სახელით ჩვენ დეტალურ ანალიზს ვუკეთებთ რეგულაციებს, კანონებს, პოლიტიკებს, ფაქტებს, რიცხვებს, მონაცემებს და სიტუაციებს და შემდეგ რეალურ სიტუაციებზე დაყრდნობით გამოგვაქვს დასკვნები და პოლიტიკური რეკომენდაციები. ჩვენ ვმუშაობთ კლიენტებთან ერთად გასაანალიზებელი პრობლემის დადგენაზე, ანალიტიკურ მიდგომაზე და დასკვნების დოკუმენტირებაზე.  შემდეგ ჩვენ ვასრულებთ და ვასაბუთებთ შეთანხმებულ ანალიზს. 
 
ჩვენი მომსახურებები პოლიტიკისა და გადაწყვეტილებების ანალიზის კუთხით ითვლის შემდეგ მომსახურებებს:  
 
  • ეკონომიკური ანალიზი
  • ალტერნატივების შემუშავება და შეფასება
  • კერძო სექტორთან კავშირი
  • პროექტის დიზაინი
  • დაინტერესებულ მხარეთა თანამონაწილეობა
  • პროექტის ზემოქმედების შეფასება
  • ტარიფებისა და გადახდისუნარიანობის განსაზღვრა